Privacy statement Brouwerij Chamaven

Brouwerij Chamaven respecteert de privacy van haar klanten, relaties en gebruikers van haar website. Indien wij persoonlijke informatie ontvangen, zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe je contact met ons kunt opnemen indien je hier vragen over hebt.

Doel van de gegevensverwerking
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij kunnen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

  • •  om klanten en geïnteresseerden te informeren over de diensten en/of producten van Brouwerij Chamaven;
  • •  om de nieuwsbrief van Brouwerij Chamaven toe te kunnen sturen; 
  • •  het uitvoeren en/of verwerken van transacties;
  • •  om via social media contact met klanten en geïnteresseerden te onderhouden; 
  • •  voor werving van medewerkers van Brouwerij Chamaven;
  • •  voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek), en
  • •  om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Brouwerij Chamaven van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen

Het betreft de volgende gegevens die wij van je kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgegevens, e-mailadressen en IP-adres.

Afmelden nieuwsbrief
Onderaan onze nieuwsbrieven vind je een afmeldlink die ervoor zorgt dat je wordt verwijderd uit het bestand dat wij gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Cameratoezicht
Binnen en rondom Brouwerij Chamaven zijn beveiligingscamera’s geplaatst, met als doel het handhaven van de algemene veiligheid. Gegevens worden gebruikt in geval van diefstal, vernieling en calamiteiten. De camera’s staan 24 uur per dag aan en de beelden worden bewaard gedurende maximaal 4 weken bewaard, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval een strafbaar feit is geregistreerd. De beelden worden automatisch gewist door middel van overschrijving.
Wij installeren geen cookies.

Bewaren overige gegevens
Brouwerij Chamaven bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Maximaal 2 jaar tot na einde van de klantrelatie. Indien je bij ons solliciteert, verwijderen wij je gegevens zodra de vacature is vervuld.

Beveiliging en derden
Brouwerij Chamaven en haar leveranciers hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Betrokkenen hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan ingediend worden via info@chamaven.nl.  Wij stellen het op prijs als betrokkenen ons direct contact met ons opnemen bij vermoedens van misbruik of ontoereikende beveiliging. 

Media en websites van derden
Graag maken wij je er op attent dat indien je via links op onze website andere websites of apps van derden bezoekt, zoals social media, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Brouwerij Chamaven, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Cookies
Wij installeren geen cookies.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contact
Neem gerust contact met ons op indien je vragen hebt over ons privacy beleid. Je hebt daarnaast het recht ons te verzoeken om inzage te geven in je persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem hiervoor o.v.v. “privacy statement” contact op met info@chamaven.nl